»partint de la base que la substància material de les obres d’art no pot ser refeta integrament, jo intento restaurar cada obra de manera que conservi la seva identitat«

Clients
Museus, institucions, galeries i col·leccionistes

Membrecía